← Επιστροφή στη λίστα

Θεραπεία Ζευγαριών

Η θεραπεία με ζευγάρια είναι ένας τύπος ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στο να βοηθήσει δύο άτομα που εμπλέκονται σε μια ρομαντική σχέση να αποκτήσουν επίγνωση της σχέση τους, να επιλύσουν  συγκρούσεις αλλά και να βελτιώσουν την ικανοποίηση της σχέσης τους γενικότερα, μέσω μιας ποικιλίας θεραπευτικών παρεμβάσεων.