← Επιστροφή στη λίστα

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί τη χρήση διαφόρων ψυχολογικών μεθόδων όπου το άτομο μπορεί να βοηθηθεί έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τους επιθυμητούς τρόπους. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ευημερία και η ψυχική υγεία ενός ατόμου, να επιλυθούν ή να μετριαστούν ενοχλητικές συμπεριφορές, πεποιθήσεις, καταναγκασμοί, σκέψεις ή συναισθήματα, καθώς και να βελτιωθούν σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες ψυχοθεραπείας - όπως η γνωσιο-συμπεριφορική θεραπεία, η ψυχοδυναμική θεραπεία αλλά και η ανθρωπιστική θεραπεία. Στο Κέντρο Θεραπείας Dialogue, έχουμε την τάση να βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες θεωρίες της ψυχοθεραπείας, ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών. Παραδείγματα των περιοχών που καλύπτονται από την ψυχοθεραπεία περιλαμβάνουν διαταραχές της διάθεσης, διαταραχές άγχους, συναισθηματικές και διαπροσωπικές δυσκολίες.